Problem:

Jak zaktualizować Windows 8 do Windows 8.1 poprzez Sklep?

Odpowiedź:

Proces "uaktualnienia Windows 8 do Windows 8.1 poprzez Sklep" został przygotowany tak, by przewidzieć jak najwięcej scenariuszy i ew. komplikacji. Niestety nie da się zasymulować wszystkich możliwych problemów (m.in.):
-stanu systemu przed aktualizacją;
-wszystkich możliwych kombinacji oprogramowania firm trzecich;
-wprowadzonych przez użytkownika "zmian" w systemie;
-"nieautoryzowanych" zmian w systemie wprowadzonych przy pomocy oprogramowania firm trzecich.
W związku z powyższym proponowałbym następujące kroki:

 

1) Kompatybilność.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy sprawdzić (w miarę możliwości) kompatybilność sprzętu. Najważniejsze będzie:

-dla komputerów stacjonarnych: czy płyta główna jest wspierana do Windows 8 i do Windows 8.1;

-dla komputerów mogilnych: czy dany laptop jest wspierany do Windows 8 i do Windows 8.1.

Sformułowanie "wspierany"?

Dwa podstawowe podejścia:

-czy producent oficjalnie na swojej stronie (stronie produktu) zaznacza iż dany model jest wspierany i powinien bez problemu współpracować z Windows 8 lub/i z Windows 8.1;

-z pewnym przybliżeniem możemy przyjąć, iż producent wspiera dany produkt do Windows 8 lub/i  Windows 8.1 jeśli udostępnia dla nich sterowniki.

Wsparcie dla Windows 8 nie jest równoznaczne ze wsparciem dla Windows 8.1?

Tak, nie jest równoznaczne. Wsparcie dla Win8 nie oznacza pełnego wsparcia dla Win8.1. Oczywiście stary sprzęt który udało się uaktualnić do Windows 8 będzie miał mniejsze szanse na pracę czy wsparcie dla Windows 8.1 niż np. nowy laptop sprzedawany z preinstalowanym Windows 8. Co nie zmienia faktu, iż omawiany laptop może nie działać z 8.1.

2) BIOS.

W oparciu o zgłaszane problemy, zdecydowanie zaleca się weryfikacje wersji BIOS`u i jeśli tylko jest taka możliwość aktualizację. Pomoc w tym procesie powinna być dostarczona przez producenta sprzętu.

3) Peryferia.

Na czas uaktualnienia warto jest odłączyć wszystkie "zbędne" / "dodatkowe" urządzenia:
-drukarki / skanery / urządzenia wielofunkcyjne;
-dyski twarde (w tym zewnętrzne) / pendrive;
-dodatkowe monitory;
-itd.
Zmniejszymy w ten sposób ew. komplikacje związane z "kompatybilnością".

4) Punkt przywracania.

Dla dodatkowego bezpieczeństwa przed dalszymi krokami (m.in. instalacja sterowników) najlepiej utworzyć punkt przywracania.

5) Język systemu.

Przed uaktualnieniem Windows 8 do Windows 8.1 należy przywrócić język systemu do domyślnego. Jeśli zmieniliśmy język i „skasowaliśmy” domyślny, należy go ponownie zainstalować i uaktywnić. Uaktualnienie do Windows 8.1 zawsze będzie w pierwotnym języku Windows 8. Jeśli nie wykonany tych kroków mogą powstać problemy wynikające ze zmiany języku w czasie uaktualnienia oraz różnic w tłumaczeniu systemu 8 i 8.1.

6) Windows Update.

Niezwykle ważnym krokiem jest przeprowadzenie 100% aktualizacji systemu poprzez Windows Update. Jedną z kluczowych aktualizacji jest KB 2871389: http://support.microsoft.com/kb/2871389/pl-pl.

Co nie zmienia faktu, iż do poprawnej instalacji KB 2871389 wymagane są inne aktualizacje. W przypadki ich braku otrzymamy komunikat o:

Obraz

 

7) Sklep - aktualizacje;

Analogicznie równie ważnym krokiem jest przeprowadzenie aktualizacji wszystkich aplikacji ze Sklepu.

8) Deinstalacja programu "typu": AntiVirus / Security / Tuneup;

Opierając się na doświadczeniach z uaktualnieniem starszych systemów do Windows 8, zdecydowanie zalecam:
-zabezpieczyć wszystkie dane związane z omawianymi programami (klucze, licencje, pliki instalacyjne);
-przeprowadzić deinstalację tych programów poprzez Programy i funkcje lub przy pomocy dedykowanego deinstalatora dostarczonego przez producenta programu;
-samo "wyłączenie" tych programów nie przyniesie pożądanych rezultatów;

-uczulam również na programy "przywracające START" je również, najlepiej, usunąć;

9) Sterowniki - aktualizacja.

W oparciu o zgłaszane problemy, zdecydowanie zaleca się aktualizację sterowników w systemie. Najbardziej newralgicznym punktem bywają sterowniki do karty graficznej - GPU (Intel, Nvidia, Radeon).

10) Skype (kafelkowy) i SkyDrive (pulpitowy/kafelkowy).

Skype:
-przed uaktualnieniem najlepiej usunąć kafelkową wersję programu Skype;
-w Windows 8.1, Skype w wersji kafelkowej jest preinstalowaną aplikacją;
-jeśli przed uaktualnieniem nie usuniemy tego programu, mogą powstać niepotrzebne komplikacje.
SkyDrive:

-przed uaktualnieniem najlepiej usunąć pulpitową i kafelkową wersję programu SkyDrive;

-aplikacja pulpitowa nie będzie obsługiwana w Windows 8.1;
-SkyDrive został niejako „scalony” z nowym systemem operacyjnym;
-większość jego funkcjonalności została przeniesiona wprost do systemu.

11) Punkt przywracania.

Dla dodatkowego bezpieczeństwa ponownie najlepiej utworzyć punkt przywracania.

12) Uaktualnienie szystemu poprzez Sklep.

Na tak przygotowanym systemie rozpoczynamy pobieranie i instalację uaktualnienia;

źródło: answers.microsoft.com